සමහර අවස්ථාවල දෙවිවරුන්ට පින් දෙද්දි අපේ ආච්චිලා සීයලාගේ ඉඳන් බාල මහලු හැමෝම වගේ “සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන ශ්‍රී විෂ්ණු දේවරාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ” කියලා කියනවා. මොකද කියනවා නම් විෂ්ණු දෙවියෝ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න බාර අරගෙන ඉන්නවා කියලා අදහසක් ජනප්‍රවාදයෙන් සහ...