මහා සංඝරත්නයට අපහාස වන ලෙසින් අමාත්‍ය වරුන් කිහිපදෙනෙකු ප්‍රකාශ කළ නිකුත් කළ හෙයින් විශේෂයෙන්ම එවැනි ප්‍රකාශයන් කරන ලද අමාත්‍යවරුන් වන මංගල සමරවීර සහ රාජිත සේනාරත්න මෙන්ම චතුර සේනාරත්න යන අයට ගම්පහ කිසිදු විහාරස්ථානයකට නොකැඳවීමට , ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරධිපතිවරු ඇතුළු මහා සඟරුවන තීරණයකළා. මෙම තීරණයට පිළිතුරු දෙමින් මංගල සමරවීර විසින් තම twitter ගිණුමේ පණිවුඩයක් තබා තිබෙනවා…. බුදුන් වහන්සේ යනු තමන් ඝාතනය කරන්නට ආ දේවදත්තට පවා විහාරස්ථානය තහනම් නොකළ උත්තම පුරුෂයෙකි……