හිස්බුල්ලා වැරදිකරුවෙකු නොවන බව පෙනි යන හෙයින් ඔහු එකි ධුරයෙන් ඉවත් කිරිම අනවශ්‍ය බවත් ඊට තමන් වහන්සේ විරුද්ධ බව මොරවැව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී පොල්හේන්ගොඩ උපරතන හිමියන් පැවසුවා. උන්වහන්සේ මෙසේ කියා සිටියේ ත්‍රිකුණාමලය ජෙකබ් පාර්ක් හෝටලයේ පැවැති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් සම්මේලනයට පැමිණ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි මෙහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු උපරතන හිමියෝ මෙසේ පැවසුවා.

මේ ආණ්ඩුකාර පත්විම පිළිබඳව අපිට විරුද්ධ වෙන්න බැහැ නැගෙනහිර පලාතේ දේශපාලන අධිකාරියත් භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් අපි හැමදෙනාමත් මේ පිළිබඳව විමසිමෙන් සොයලා බැලුවා එතුමා කිසිම වැරද්දකට සම්බන්ධවෙලා නැහැ කියලා අපිට වැටහෙනවා ඒ නිසා නැගෙනහිර පලාතේ හාමුදුරුවරු මේ පිළිබඳව විරුද්ධ වෙන්නෙ නැතිව හිස්බුල්ලා ආණ්ඩුකාරවරයා වෙනුවෙන් රතන හිමියන් විරුද්ධ වෙන එක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා.

නමුත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ එතුමා සියලු ජාතින්ට බොහොම හොදින් වැඩ කරගෙන යන එක තමා අපිට පේන්නෙ හැබැයි ජනාධිපතිතුමා පත්කරපු ඒ පත්විම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමාට සුදුසු හොඳ ආණ්ඩුකාරවරයෙක් අපිට නුසුදුසුයි කියන්න පුලුවන් කමක් නැහැ. එතුමා නිවැරදි පුද්ගලයෙක් දැනට අපිට තේරුම් ගිහින් තියෙනවා ඒ නිසා ආණ්ඩුකාර ධුරයෙන් හිස්බුල්ලා ඉවත් කිරිමට අපි විරුද්ධයි යැයි පැවසුවා. උපුටා ගැනීම මවුබිම….